Categories:

 

 

 - Statues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Busts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Real Scale

   (1/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fantasy

 

 

 

Navigation:

 

Home

 

Painting

 

Service

 

Contact

 

!!! Sculpting Works !!!

 

 

 

CustomSculpt of                                 Custom Sculpt of

LotR-Fountain Guard                           LotR-Mouth of Sauron

 

Custom Sculpt of                                 Custom Sculpt of

LotR-Sharku Wargrider                        LotR-Scully Orc Lieutenant

 

 

Brand Mask Sculpt                Hand Life Cast                       Custom Sculpt of

                                                                                               LotR-King of Death

 

 

 Arrow Wound Sculpt                Human Tough Sculpt

 

 

Dragon Head Trophy Sculpt                 Dragon full Figure Sculpt                    Blacksheep - Fun Project Sculpt

 

 

                    

 

blacksheepmodels.de  2011